2023 PVSA Nominees

Shambhu Gollapudi

Arjun Vijay

Avanish Mishra

Kaitali Singh

Supriyaa Kannan

Aarthi Ramasamy

Mehek Mathur

Advaith Shyam

Anikait Vishwanathan

Dhruv Kasarabada

Vibha Hariharan

Shivani Venkatesh

Maya Vijay